Om konstsnö och pistmaskin

Alla skidanläggningar är idag mer eller mindre beroende av att kunna tillverka konstsnö. Vid tillverkning av konstsnö blåses små vattendroppar ut från en snökanon och på sin väg till marken fryser vattedroppen och bildar en iskristall – en snöflinga. Förutsättningarna för att kunna tillverka snö beror på lufttemperaturen, vattentemperaturen samt luftfuktigheten. Ju kallare och torrare desto mera snö kan produceras.

I Vångabacken använder vi oss av ett modernt, automatiserat och mycket effektivt snökanonsystem. Vid optimala förhållanden kan en av våra snökanoner ensam tillverka upp mot 75 kubikmeter snö per timme. Hela Vångabackens snökanonsystem kan vid optimala förhållanden tillverka ca 500 kubikmeter snö per timme. För att uppnå ett önskat snötäcke på 50 cm i hela anläggningen tar det ca 3-5 hela dygn med snötillverkning. Allt beroende av temperaturen i luft och vatten samt hur torr luften är.

Snötillverkningen i Vångabacken kan ske från ca -2 grader. Ju kallare desto mera snö kan produceras.

Konstsnön blir kompaktare än natursnö. Det gör att konstsnön tål töväder betydligt bättre än natursnö. Därför kan man räkna med att konstsnön i Vångabacken ligger kvar lång tid efter att natursnön utanför backen smält bort. Ofta ligger där konstsnö kvar på toppen av Vångbacken långt in i april månad.

I Vångabacken är vi även utrustade med en riktigt bra pistmaskin, en Pistenbully 300. På kvällen, när Vångabacken har stängt för utförsåkning, tar pistmaskinsföraren över och några timmar jämnar han till och preparerar pisterna för nästa dags gäster.